Gebruiks­voorwaarden

Juridische kennisgeving en auteursrechten

VIVA ARCHITECTURE (“VIVA”) is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Ernest Van Dijckkaai 22-23, 2000 Antwerpen.

VIVA is geregistreerd in het Rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0848.753.958 en is lid van de Provinciale Raad Antwerpen van de Orde van Architecten, onderworpen aan het Reglement van beroepsplichten KB 18/4/1985.

Heeft u een vraag, opmerking of verzoek naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Deze website is eigendom van VIVA. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VIVA of rechthoudende derden. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze website kopiëren, verzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden, laten circuleren, bewerken of wijzigen. Als u deze inhoud geheel of gedeeltelijk wilt reproduceren of communiceren aan het publiek, dan heeft u een voorafgaande schriftelijke toestemming van VIVA nodig. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VIVA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VIVA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VIVA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VIVA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

VIVA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan links bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VIVA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de stad Antwerpen bevoegd.